бродерия на лого, фирмени знаци и бизнес облекла, хотелски, фирмени и работни униформи, бродерия върху работно облекло,

модна бродерия