Логото е визитна картичка на всеки бизнес или продукт. Често логото е синоним на понятията „търговска марка“ и „бранд“. Доброто лого допринася за успеха на фирмата или продукта, затова то има съществено значение за да се откроявате Вие от останалите.